Bannhaquan7 MT đường số lý phục man 4×15 trệt gác sổ hồng 2,5 tỷ TL

nhà vào ở liền 4×15 trệt gác đường số lý phục man vị trí đẹp giá 2,5 tỷ thương lượng.lh BĐS QUANG SÁNG www.bannhaquan7.com.vn 0938 145 234 / 0928 28 6679

Rate this post

Bài viết liên quan